osint
Prednášky pre základné školy v Košickej Belej a Margecanoch

Prednášky pre žiakov druhého stupňa základných škôl o bezpečnosti na Internete, súkromí a vyhľadaváni informácií.

Laco
13 Feb 2024
prednášky, súkromie, osint
CyberSecurity Day pre ZŠ na GKM

CyberSecurity Day pre ZŠ na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov a workshop o vyhľadávaní informácií v otvorených zdrojoch.

Laco
28 Oct 2023
prednášky, workshopy, cybersecday, osint