Prednášky pre základné školy v Košickej Belej a Margecanoch

V závere minulého roka sme po vzdelávacej akcii dostali pozvania na dve základné školy v Košickom kraji. Pripravili sme si teda dve prednášky a koncom januára sme zavítali medzi žiakov škôl v Košickej Belej a Margecanoch. Vďaka dobrému naplánovaniu a spolupráci oboch škôl sme to logisticky zvládli v priebehu jedného dňa - prvá a druhá vyučovacia hodina v Košickej Belej, počas tretej hodiny presun a štvrtá a piata vyučivacia hodina v Margecanoch.

Miro, prednáška o bezpečnosti na Internete a historky o Humenčanoch

Miro mal prednášku o bezpečnosti na Internete. Žiakom hovoril o sociálnom inžinierstve a jeho rôznych formách, napríklad o phishingu, vhishingu a smishingu. Spomenul aj čo-to o malvéri a jeho šírení. A samozrejme nevynechal ani problematiku prihlasovania sa na webové stránky, naše každodenné heslá, druhý faktor. Pridal aj zopár dobrých rád, ako sa chrániť. Napríklad nezverejňovať o sebe viac informácií, ako je potrebné.

Aby mohli žiaci lepšie navnímať poslednú radu, Laco prišiel s prednáškou o vyhľadávaní informácií, súkromí a o tom, čo o nás vlastne tie internety vedia. Vyskúšali sme si pokročilé filtrovanie v Googli, pozreli sa do hĺbin Internetu a zaspomínali na historické podoby školských stránok. Ďalšími ukážkami a videami sme si demonštrovali, ako ľahké môže byť zneužitie informácií na sociálnych sieťach nielen na čáry-máry s veštením, ale aj na vytvorenie deep fake videí na ukradnutie identity a oklamanie rodičov a známych.

Laco a prednáška o tom, čo o nás vedia tie internety

Prednášok sa zúčastnili všetci žiaci druhého stupňa, dohromady ich bolo okolo 130. Na každej škole boli žiaci z kapacitných dôvodov rozdelení do dvoch skupín, pričom jedna skupina bola najprv na Mirovej prednáške a potom na Lacovej, a druhá skupina presne naopak. Obaja sme teda 4x odprednášali to isté, ale stálo to za to. Viaceré deti sa aktívne zapájali, z čoho sme mali radosť. Zažili sme príjemnú atmosféru na oboch školách, milé privítanie a veľmi pekne zrekonštruované priestory.

Fotky boli prevzaté z fotoalbumu na stránke ZŠ Margecany.