Blogs
Workshop o analýze malvéru pre Aj Ty v IT Security Girl

Spoločný brunch, brainstorming a workshop so zameraním sa na analýzu malvéru pre Security Girls v Žiline.

Laco
3 Jun 2024
prednášky, workshopy, malvér, ajtyvit
Prednáška o sieťovej analýze na UPJŠ

Prednáška a workshop o analýze sieťovej komunikácie pre študentov informatiky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Laco
18 May 2024
prednášky, workshopy, počítačové siete
Prednáška o analýze malvéru na UPJŠ

Prednáška a workshop o analýze malvéru pre študentov informatiky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Laco
12 Apr 2024
prednášky, workshopy, malvér
Prednášky pre základné školy v Košickej Belej a Margecanoch

Prednášky pre žiakov druhého stupňa základných škôl o bezpečnosti na Internete, súkromí a vyhľadaváni informácií.

Laco
13 Feb 2024
prednášky, súkromie, osint
Deň bezpečnosti na OA Rožňava 2024

Prednáška o útokoch a workshopy o ich analýze počas Dňa bezpečnosti na Obchodnej akadémii v Rožňave v spolupráci s UPJŠ.

Laco
11 Feb 2024
prednášky, workshopy, cybersecday, útoky, malvér
Jesenný CyberSecurityDay 2023

Jesenný CyberSecurityDay na UPJŠ pre stredné školy a workshop na tému CTF súťaže – Zábavná a hravá forma vzdelávania sa.

Laco
11 Nov 2023
prednášky, workshopy, súťaže, cybersecday, ctf
CyberSecurity Day pre ZŠ na GKM

CyberSecurity Day pre ZŠ na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov a workshop o vyhľadávaní informácií v otvorených zdrojoch.

Laco
28 Oct 2023
prednášky, workshopy, cybersecday, osint
Gamefair 2023

Prednáška o kybernetických útokoch na herno-technologickom festivale Gamefair 2023 v UVP Technicom v Košiciach.

Laco
15 Oct 2023
konferencie, prednášky, gamefair, útoky
Qubit Prague 2023 a Digital Forensics 101

Postrehy z bezpečnostnej konferencie Qubit Prague 2023, ktorej sme sa zúčastnili nielen ako účastníci, ale aj ako lektori školenia o počítačovej forenznej analýze.

Laco
17 Jun 2023
konferencie, školenia, qubit