CyberSecurity Day pre ZŠ na GKM

Po vzore CyberSecurityDays na UPJŠ pre stredoškolákov vznikol aj CyberSecurity Day pre ZŠ na GKM. V piatok 27.10.2023 sa pri príležitosti Európskeho mesiaca kyberbezpečnosti konal už druhýkrát. Zúčastnilo sa ho 58 žiakov a učiteľov z 11 škôl z Košíc a širšieho okolia, a samozrejme KyberTím GKM a pozvaní lektori.

Na podujatí som mal možnosť viesť dva workshopy s tajuplným názvom “#nazov”. Ako však účastníci mohli vidieť, za týmto zdanlivo chybným hashtagom a akronymom sa skrýval pojem Open Source Intelligence, alebo po našom vyhľadávanie informácií v otvorených zdrojoch.

Počas workshopu

Povedali sme si, načo je taký OSInt dobrý, dali sme si niekoľko jednoduchých príkladov, kde, čo a ako hľadať. Aj bežné vyhľadávače vedia byť veľmi mocné nástroje, ak vieme, ako ich používať. Navyše, všetky tie internety neustále sami kŕmime kopou informácií. Zdieľam, zdieľaš, zdieľame. Fotky, príspevky, zaujímavosti, myšlienky, raňajky, hocičo.

Aj malé, zdanlivo bezvýznamné útržky informácií však môžu odhaliť veľa. Stačí pozorne počúvať, pozerať, občas niečo pohľadať a zrazu sa dozvieme také veci… Aké? No, nečakané. Občas veselé, inokedy vážnejšie, ale môže to byť aj dosť drsné. Na workshope sme si ukázali praktické príklady, čo všetko sa dá zistiť (nielen) o nás. Tiež sme sa venovali niektorým možným následkom intenzívneho online života a dôležitosti overovania si informácií.

Ale dosť bolo rečí, radšej si pozrite nasledovné dve videá:

Keď som pred dvomi rokmi spolupracoval v rámci projektu “Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie” na prednáškach a workshopoch pre stredoškolákov, nečakal som, že to bude mať až taký veľký ohlas medzi zapojenými školami. Mnohí stredkoškoláci sa plní nadšenia pustili do šírenia osvety a zvyšovania bezpečnostného povedomia vo svojom okolí. Vzdelávali deti v skôlkach, žiakov základných škôl, spolužiakov, rodičov, dôchodcov aj širokú verejnosť. Celkovo sa takto informácie dostali ku vyše 1000 ľuďom, čo považujem za veľký úspech.

Za rovnaký, ak nie ešte väčší úspech však považujem aj to, že na niektorých školách vo vzdelávacích aktivitách pokračujú naďalej, aj mimo pôvodného projektu. A ako sme mohli vidieť na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov, aj napriek odchodu maturantov tu vyrastá ďalšia generácia nadšených študentov, ktorí pod vedením nadšenej pani učiteľky šíria osvetu a zorganizovali skvelú akciu, na ktorej sa zúčastnili desiatky ľudí. A bývalí maturanti? Ani oni nezanevreli na kyberbezpečnosť a taktiež spolupracovali na CyberSecurity Day ako lektori :-)

Milé poďakovanie lektorom