malvér
Prednáška o analýze malvéru na UPJŠ

Prednáška a workshop o analýze malvéru pre študentov informatiky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Laco
12 Apr 2024
prednášky, workshopy, malvér
Deň bezpečnosti na OA Rožňava 2024

Prednáška o útokoch a workshopy o ich analýze počas Dňa bezpečnosti na Obchodnej akadémii v Rožňave v spolupráci s UPJŠ.

Laco
11 Feb 2024
prednášky, workshopy, cybersecday, útoky, malvér