Workshop o analýze malvéru pre Aj Ty v IT Security Girl

Spoločný brunch, brainstorming a workshop so zameraním sa na analýzu malvéru pre Aj Ty v IT Security Girl.

Užitočné odkazy a materiály: